Phần mềm Excel

 • File quản lý tài chính cá nhân Version 1.03.2022

  File quản lý tài chính cá nhân Version 1.03.2022

  File quản lý tài chính cá nhân bằng Excel Version 1.03.2022 được làm thuần túy bằng Excel và chia thành 6 loại tài khoản chính

 • Quản lý tài chính cá nhân Version 2.06.2022

  Quản lý tài chính cá nhân Version 2.06.2022

  Quản lý tài chính cá nhân Version 2.06.2022 là chương trình quản lý tài chính cá nhân bằng Excel. Chương trình này được viết ra nhắm tới đối tượng là những bạn có độ tuổi từ 18 tới 25. Những người có thu nhập thấp và chưa biết quản lý và theo dõi tài chính cá nhân làm sao cho hợp lý.

 • Quản lý tài chính cá nhân version 5.02.2023

  Quản lý tài chính cá nhân version 5.02.2023

  Bạn muốn theo dõi tình hình tài chính của mình một cách chi tiết trực quan và sinh động theo từng tháng. Bạn biết được tháng này bạn đã chi bao nhiêu, những gì và cho các khoản nào. File quản lý tài chính cá nhân này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó

 • File quản lý tài chính cá nhân Version 6

  File quản lý tài chính cá nhân Version 6

  Bạn muốn theo dõi tình hình tài chính của mình một cách chi tiết trực quan và sinh động theo từng tháng. Bạn biết được tháng này bạn đã chi bao nhiêu, những gì và cho các khoản nào. File quản lý tài chính cá nhân này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó

 • Tạo file quản lý tài chính cá nhân bằng Excel Version 4

  Tạo file quản lý tài chính cá nhân bằng Excel Version 4

  Bạn muốn theo dõi tình hình tài chính của mình một cách chi tiết trực quan và sinh động theo từng tháng. Bạn biết được tháng này bạn đã chi bao nhiêu, những gì và cho các khoản nào. File quản lý tài chính cá nhân này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó