Quét danh sách thiết bị trong mạng LAN - Advanced IP Scanner free

Xem danh sách thiết bị đang kết nối Wifi sử dụng Internet nhà bạn. Hoặc ứng dụng kiểm tra có bao nhiêu thiết bị trong mạng LAN qua đó đưa ra phân tích, đánh giá tình trạng của hệ thống mạng.

Mục lục nội dung

  1. I – Tải phần mềm quét thiết bị trong mạng LAN
  2. II – Cài đặt Advanced IP Scanner free
  3. III – Quét danh sách thiết bị trong mạng LAN

I – Tải phần mềm quét thiết bị trong mạng LAN

Tải xuống Advanced IP Scanner Diễn giải
Liên kết Siêu Tốc Advanced IP Scanner v2.5 Link tải phần mềm tốc độc cao
Liên kết Trang chủ Truy cập trang chủ Trang tải Advanced IP Scanner

II – Cài đặt Advanced IP Scanner free

- Bước 1: Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để cài đặt và sử dụng

- Bước 2: Chọn thao tác Cài đặt và bấm Tiếp theo để cài đặt

- Bước 3: Lựa chọn Chấp nhận các điều khoản của Advanced IP Scanner đưa ra

- Bước 4: Vui lòng chờ quá trình cài đặt Advanced IP Scanner Free

- Bước 5: Bấm Hoàn thành để chạy Advanced IP Scanner

III – Quét danh sách thiết bị trong mạng LAN

- Bước 1: Quét thiết bị trong dãy địa chỉ

Ví dụ: 192.168.0.1 -> 254, 192.168.n.1 -> 254

- Bước 2: Xem báo cáo từ Advanced Scanner IP

Bạn có thể click để xem cụ thể báo cáo từ Advanced Scanner IP như:

Trạng thái Giá trị (Ví dụ)
Tên thiết bị Hoạt động/ Không hoạt động
IP 19x.168.1.8
Nhà sản xuất TOKYO ELECTRIC CO.,LTD
Địa chỉ MAC 00:80:91:AE:9B:FF
Tiến MạnhTiến Mạnh

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận