Xoay trang bất kỳ trong Word một cách đơn giản, xoay khổ giấy Word 2007

Bạn đang muốn xoay ngang một trang bất kỳ trong Word để có thể biểu diễn nội dung đầy đủ hoặc bạn muốn xoay ngang trang chứa bảng nhiều cột, biểu đồ, hình ảnh.

- Bước 1: Bạn kéo đến trang cần xoay ngang và bấm con trỏ vào đó (Ví dụ bạn muốn xoay trang số 3 hãy đặt con trỏ vào trang số 3).

+ Sau đó vui lòng truy cập vào tab Page Layout và click vào Page Setup

- Bước 2: Ở hộp thoại Page Setup.

+ Orientation: Chọn Landscape

+ Apply to: Chọn This point forward

Nhấn OK để xoay ngang trang Word bạn trỏ đến.

OK! Ngạc nhiên chưa tất cả các trang tính từ trang bạn đặt con trỏ đã được xoay ngang. Bạn đừng lo chỉ còn 1 bước nữa thôi!

- Bước 3: Hãy đặt con trỏ ở trang tiếp theo mà bạn muốn xoay dọc và lặp lại bước 1 và bước 2.

Lưu ý:

- Khi lặp lại bước 2 bạn vui lòng chọn Orientation: Portrait thay vì Landspace.

- Sau khi bạn thực hiện xoay khổ giấy tùy chọn theo ý định của mình. Khi in ra các trang giấy sẽ được in theo đúng như cách mà bạn tùy chọn xoay khổ giấy.

Tiến MạnhTiến Mạnh

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận