Vietkey Tools – Công cụ kiểm tra lỗi chính tả

Tải phần mềm Vietkey Tools, công cụ kiểm tra và sửa lỗi chính tả phổ biến nhất. Vietkey Tools giúp bạn hoàn thiện văn bản chính xác và tiết kiệm thời gian.

Mục lục Vietkey Tools

  1. I – Tải Vietkey Tools
  2. II – Cài đặt Vietkey Tools trên MS Office
  3. III – Kiểm tra lỗi chính tả với Vietkey Tools
  4. IV – Lỗi ngoại lệ khi cài đặt Vietkey Tools

I – Tải Vietkey Tools

Vietkey Tools Liên kết Siêu tốc Diễn giải
Phiên bản 32 bit/ 64 bit Tải vietkey-tools Công cụ kiểm tra lỗi chính tả, chuyển đổi font chữ

II – Cài đặt Vietkey Tools trên MS Office

Để cài đặt Vietkey Tools bạn vui lòng tắt Word, Excel, PowerPoint trước khi cài đặt.

Lưu ý: Bạn lựa chọn cài đặt Vietkey Tools trên MS Office (Word, Excel, PowerPoint) chương trình cần sử dụng.

III – Kiểm tra lỗi chính tả với Vietkey Tools

Bạn vui lòng chọn Tab Add-Ins > Vietkey Tools > Kiểm tra lỗi chính tả.

Hoàn thành việc cài đặt Vietkey Tools, mình đã cài thử Vietkey Tools trên các phiên bản Word 2010/ 2013 tất cả đều hoạt động tốt. Bạn có thể áp dụng cách cài đặt này trên Word 2010/ 2013.

IV – Lỗi gõ tiếng Việt trên Vietkey Tools

#Lỗi gõ tiếng Việt trong Vietkey Tools: Bạn vui lòng chọn Bảng mã TCVN3 (ABC) để gõ tiếng Việt có dấu trên Vietkey Tools.

#Lỗi hiển thị tiếng Việt trên Vietkey Tools: Đối với trường hợp lỗi hiển thị tiếng Việt trên công cụ Vietkey Tools, bạn vui lòng cài đặt Vietkey 2000 vào hệ thống Windows mục đích bổ sung TCVN3 (ABC) sau đó khởi động lại máy tính.

Vietkey 2000 Liên kết Siêu tốc Diễn giải
Phiên bản 32 bit/ 64 bit Tải vietkey-2000 Bộ gõ tiếng Việt, bộ font TCVN 3 (ABC) đầy đủ cho Windows
Tiến MạnhTiến Mạnh

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận