Sửa lỗi "The server drafts location" trong Word Options/ Excel Options

Bạn đang lưu các tùy chọn cài đặt trong Word, Excel Options và gặp thông báo “The server drafts location”. Bạn có thể sửa lỗi “The server drafts location” trong Registry một cách đơn giản.

  1. I – Office 2007 fix The server drafts location
  2. II – Office 2010 (Latest version) fix The server drafts location

Lỗi không thể lưu các tùy chọn cài đặt trong Word hoặc Excel thường gặp trên mọi phiên bản Office 2007, 2010, 2013... Đây không phải là một lỗi nghiêm trọng và bạn có thể sửa lỗi đó ngay trong Registry một cách đơn giản.

Lưu ý: Vui lòng tắt hết các ứng dụng bạn đang dùng, Office trên máy tính của bạn.

I – Office 2007 fix The server drafts location

- Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ regedit

- Bước 2: Duyệt Registry theo đường dẫn [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Offline\Options]

Tạo KEY DWORD (32-bit) Value với tên Local

- Bước 3: Click trực tiếp vào KEY Local để thay đổi giá trị bằng 0

II – Office 2010 (Latest version) fix The server drafts location

Đối với Office 2010, 2013, 2016 và các phiên bản về sau bạn có thể áp dụng phương pháp sửa lỗi "The server drafts location" như trên (Tương tự Office 2007). Tuy nhiên có sự thay đổi về đường dẫn, tên KEY:

- Duyệt Registry theo đường dẫn [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Offline\Options]

- Tạo Key DWORD (32-bit) Value với tên UseLocalDrafts

 - Và click trực tiếp vào UseLocalDrafts thay đổi giá trị bằng 0

Tiến MạnhTiến Mạnh

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận