Driver PCI Simple Communications Windows 7 64 bit/ 32 bit

Bạn không thể cài đặt Driver PCI Simple Communications cho Windows 7 mặc dù đã tải Intel(R) Management Engine Interface từ trang chủ của sản phẩm.

Mục lục nội dung

  1. I – Lỗi PCI Simple Communications
  2. II – Tải Hotfix KB2685811 sửa lỗi
  3. III – Sửa lỗi Windows Update code 0x80070422

I – Lỗi PCI Simple Communications

- Nguyên nhân: Phiên bản Windows 7 của bạn cũ chưa được cập nhập các Hotfix mới hoặc bạn sử dụng bản Ghost Windows 7 phiên bản cũ.

- Giải pháp: Bạn vui lòng cập nhập Hotfix KB2685811 cho Windows 7. Bản Hotfix KB2685811 bao gồm 2 phiên bản 64 bit/ 32 bit.

II – Tải Hotfix KB2685811 sửa lỗi

Hotfix KB2685811 Liên kết Siêu Tốc Diễn giải
Windows 7 32 bit Tải Hotfix KB2685811 x86 (1 MB) Dành cho Windows 7 32 bit
Windows 7 64 bit Tải Hotfix KB2685811 x64 (1 MB) Dành cho Windows 7 64 bit

- Bước 1: Chọn Hotfix cho phiên bản hệ điều hành của bạn là 64 bit/ 32 bit.

- Bước 2: Giải nén và cập nhập KB2685811.

- Bước 3: Đang cập nhập Hotfix KB2685811 cho hệ điều hành của bạn.

- Bước 4: Hoàn tất cập nhập Hotfix và khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Trong trường hợp bạn chưa có Driver Intel® Management Engine Driver for Windows 7 * bạn có thể tải tại đây trang chủ của Intel. Kết quả sau khi cập nhập Hotfix KB2685811 và cài đặt Driver Intel® Management Engine Driver.

III – Sửa lỗi Windows Update code 0x80070422

- Lỗi Installer encountered an error 0x80070422: Nguyên nhân service Windows Update chưa được bật. Bạn vui lòng bật service Windows Update.

 

+ Bật service Windows Update trên Windows 7


+ Sau khi cài đặt xong hotfix “KB3004394-v2”  bạn vui lòng tắt service Windows Update để tránh lỗi bản quyền (Dành cho Windows chưa kích hoạt).

+ Bạn lựa chọn Disable thay vì Automatic như hình ảnh trên.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất cập nhập bạn có thể tắt Windows Update bằng cách Disable Server tương tự.

Tiến MạnhTiến Mạnh

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận